Hoppa till innehåll

Glycin: funktioner, fördelar och risker

Glycin är en icke-essentiell aminosyra som är viktig för kroppens funktioner. Den är involverad i flera metaboliska processer och fungerar också som en neurotransmittor i hjärnan. Trots att kroppen kan producera glycin själv, kan brist på denna aminosyra ha negativa effekter på hälsan. Därför kan glycin-tillskott vara fördelaktiga för vissa människor.

Av Emma Lindström

Glycin är en icke-essentiell aminosyra som är viktig för kroppens funktioner. Den är involverad i flera metaboliska processer och fungerar också som en neurotransmittor i hjärnan. Trots att kroppen kan producera glycin själv, kan brist på denna aminosyra ha negativa effekter på hälsan. Därför kan glycin-tillskott vara fördelaktiga för vissa människor. I denna artikel kommer vi att undersöka vad glycin är, dess funktioner och fördelar, var det finns naturligt, när det kan vara lämpligt att ta glycin-tillskott och eventuella risker och biverkningar som kan uppstå.

Vad är glycin?

Glycin är en icke-essentiell aminosyra som är viktig för flera funktioner i kroppen. Den är den enklaste aminosyran i sin struktur och ingår i sammansättningen av proteiner. Men finns det en skillnad på Glycin och L-Glycin undrar du kanske?
Glycin är en aminosyra som utgör en byggsten för proteiner i kroppen och är viktig för många biologiska processer. L-glycin är den kemiska formen av glycin som kroppen använder och metaboliserar. Det finns också en annan form av glycin som kallas D-glycin, men den formen anses inte vara lika biologiskt aktiv som L-glycin. Så kort sagt, L-glycin är bara en specifik form av glycin som används av kroppen.

Definition av glycin

Kemiskt sett är glycin en enkel aminosyra med den enklaste aminosyrakonfigurationen och består av en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH) bunden till en enda kolatom. Aminosyran har en neutralt laddad sidokedja vilket innebär att den kan vara en del av proteiner som inte har laddade aminosyrakomponenter.

Glycin och kemi

Glycin är en av de 20 aminosyrorna som används för att bygga proteiner i kroppen. Dess kemiska struktur gör det lätt att integreras i olika proteiner som finns i kroppen.

Glycin och dess funktion i kroppen

Glycin har flera viktiga funktioner i kroppen. En av de viktigaste funktionerna är produktionen av kollagen, som är en viktig komponent i hud, ben och bindväv. Glycin är också involverad i produktionen av hormoner, enzymer och DNA. En annan viktig funktion av glycin är dess förmåga att verka avgiftande på levern genom att främja produktionen av glutation, som hjälper till att skydda levern mot skador. Dessutom har glycin visat sig minska inflammation i kroppen, vilket kan ha en skyddande effekt på hjärtat och blodkärlen.

Funktioner av glycin

Glycin har en mängd viktiga funktioner i kroppen. Nedan följer några av de viktigaste funktionerna:

Neurotransmittorfunktioner:
Glycin fungerar som en neurotransmittor i centrala nervsystemet och hjälper till att reglera hjärnans aktivitet. Det fungerar som en hämmande signalsubstans, vilket betyder att det minskar aktiviteten hos nervceller och hjälper till att minska överdriven excitabilitet. Det har visat sig vara speciellt viktigt för reglering av sömncykler och hjälper till att förbättra kvaliteten på sömnen.

Kollagenproduktion:
Glycin är en viktig faktor för produktionen av kollagen, som är en viktig komponent i bindväv, hud och ben. Kollagen är en proteinstruktur som ger styrka och elasticitet till dessa vävnader. Glycin utgör en tredjedel av aminosyrorna som utgör kollagen, vilket gör den avgörande för dess produktion.

Detoxifiering:
Glycin hjälper till att detoxifiera levern genom att främja produktionen av glutation. Glutation är en tripeptid som fungerar som en antioxidant i kroppen och skyddar kroppen mot skador som orsakas av fria radikaler och toxiner. Glycin är en viktig beståndsdel i glutationmolekylen, vilket gör det till en viktig faktor för leverns funktion.

Skyddande effekter på organen:
Glycin har visat sig ha skyddande effekter på flera organ i kroppen. Det har visat sig minska inflammationen i kroppen, vilket kan ha en skyddande effekt på hjärtat och blodkärlen. Glycin har också visat sig skydda hjärnan mot skador orsakade av ischemi och minskar risken för hjärnskador. Det kan också ha skyddande effekter på njurarna genom att minska inflammation och förhindra njurskador.

Var förekommer glycin naturligt?

Glycin är en icke-essentiell aminosyra som kroppen kan producera själv, men det finns också flera livsmedel som innehåller glycin. Här är några exempel på livsmedel som är rika på glycin:

 • Kyckling
 • Kalkon
 • Fläskkött
 • Fisk och skaldjur
 • Ägg
 • Mejeriprodukter som mjölk, yoghurt och ost
 • Bönor och linser
 • Nötter och frön
 • Grönsaker som spenat, broccoli och kål

Det är viktigt att inkludera en balanserad och varierad kost för att få tillräckligt med glycin och andra viktiga näringsämnen.

Glycinbrist; Orsaker, symptom och riskgrupper

Glycinbrist är relativt sällsynt eftersom kroppen kan producera den själv och den finns också i många livsmedel. Men i vissa fall kan en person ha en brist på glycin. Här är några orsaker till glycinbrist:

 • Genetiska sjukdomar som hyperglycinemi och nonketotisk hyperglycinemi
 • Kroniskt alkoholmissbruk
 • Nedsatt njurfunktion
 • Malabsorptionssyndrom

Symtomen på glycinbrist kan variera beroende på graden av brist och orsaken till bristen. Men några vanliga symtom på glycinbrist kan inkludera:

 • Minskad aptit
 • Minskad muskelmassa
 • Sömnlöshet eller dålig sömnkvalitet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Humörsvängningar
 • Ökad risk för inflammatoriska sjukdomar

Vissa riskgrupper kan ha högre risk för glycinbrist, såsom personer med njursjukdomar eller missbruksproblematik. Om du tror att du har en brist på glycin eller om du tillhör en riskgrupp, bör du tala med din läkare eller en dietist för att diskutera dina individuella näringsbehov.

Glycin som tillskott: När ska man ta glycin?

Glycin är en aminosyra som kroppen producerar själv. Det är också vanligt i livsmedel som kött, fisk och bönor. Men ibland kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med glycin genom kosten, särskilt för personer med specifika hälsotillstånd eller begränsningar i deras kost. I dessa fall kan glycin-tillskott vara användbara. Här är några indikationer för glycin-tillskott och bästa tidpunkten att ta dem:

Indikationer för glycin-tillskott:

 • Minskad sömnkvalitet: Glycin-tillskott kan förbättra sömnkvaliteten genom att förbättra sömnens djup och förkorta tiden det tar att somna.
 • Kognitiv prestation: Glycin-tillskott kan förbättra minne och koncentration.
 • Muskeltillväxt: Glycin är en viktig aminosyra för muskeltillväxt och -reparation. Glycin-tillskott kan förbättra muskeltillväxt och minska återhämtningstiden efter träning.
 • Skydd mot oxidativ stress: Glycin är en potent antioxidant som skyddar celler mot skador orsakade av fria radikaler. Glycin-tillskott kan därför minska risken för oxidativ stress och relaterade sjukdomar.

Dosering av glycin-tillskott:
Glycin-tillskott är vanligtvis säkra när de tas i doser som rekommenderas av tillverkaren. En typisk dosering för glycin-tillskott är 3-5 gram per dag. Det är dock viktigt att rådgöra med en läkare innan du börjar ta glycin-tillskott, särskilt om du har några underliggande sjukdomar eller tar mediciner.

Bästa tidpunkten att ta glycin-tillskott:
Det finns ingen specifik tidpunkt på dagen som är optimal för att ta glycin-tillskott, men det är vanligtvis bäst att ta dem på tom mage eller mellan måltider. Detta kan hjälpa till att maximera absorptionen och minska risken för biverkningar som matsmältningsbesvär. Det är dock alltid viktigt att följa instruktionerna på glycin-tillskottets etikett och att rådgöra med en läkare innan du börjar ta något tillskott.

Glycin och sömn

Glycin, en icke-essentiell aminosyra, har visat sig ha en positiv effekt på sömnkvaliteten. Studier har rapporterat att glycin kan bidra till att förbättra sömnens kvalitet, förkorta insomningstiden och minska dagtidsutmattning.

Effekter av glycin på sömnkvalitet:
Glycin kan förbättra sömnens kvalitet genom att minska antalet uppvaknanden under natten och öka den totala sömntiden. Glycin kan också minska dagtidsutmattning genom att förbättra den totala sömnkvaliteten.

Dosering av glycin för sömnförbättring:
I en studie användes en dos på 3 gram glycin innan sänggåendet för att förbättra sömnen. Andra studier har använt doser på upp till 5 gram glycin per dag. Det är dock viktigt att tala med en läkare innan man börjar ta glycin-tillskott och att följa rekommendationerna på förpackningen.

Forskning om glycin och sömn:
Flera studier har undersökt effekterna av glycin på sömnkvaliteten. En studie utförd på män visade att en högre dos av glycin minskade tiden det tog att somna och förbättrade sömnens kvalitet. En annan studie undersökte effekten av glycin på sömnen hos personer som lider av sömnapné och fann att glycin minskade antalet apnéepisoder under natten och förbättrade sömnkvaliteten.

Glycin och mental hälsa

Glycin har visat sig ha positiva effekter på mental hälsa, särskilt vid ångest och depression. Forskning har visat att glycin kan fungera som en kofaktor för neurotransmittorer som är viktiga för att reglera humör, inklusive serotonin och dopamin.

Effekter av glycin på ångest och depression:
En studie publicerad i Journal of Psychiatric Research fann att personer med depression hade lägre nivåer av glycin än personer utan depression. Forskning har också visat att glycin kan hjälpa till att minska symtomen på ångest och depression. Glycin fungerar genom att påverka GABA-receptorer i hjärnan, vilket kan hjälpa till att minska ångest och främja avslappning.

Dosering av glycin för ångest och depression:
Enligt forskning är en dos på 3-9 gram glycin per dag effektiv för att minska symtomen på ångest och depression. Dosen kan tas som en engångsdos eller delas upp i mindre doser under dagen.

Forskning om glycin och mental hälsa:
Det finns flera studier som har undersökt effekterna av glycin på mental hälsa. En studie publicerad i Biological Psychiatry visade att glycin tillskott kan minska symtomen på schizofreni. En annan studie publicerad i Journal of Clinical Psychopharmacology fann att glycin kan förbättra symtomen på depression. Ytterligare forskning behövs dock för att fastställa de exakta mekanismerna bakom glycinets effekt på mental hälsa.

Lästips: https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/stressrelaterad-ohalsa/biologiska-effekter-av-psykosocial-stress/metabola-forandringar-vid-utmattningssyndrom/

Glycin och muskelbyggnad

Glycin kan också ha en roll i muskelbyggande processer. Det är en viktig aminosyra som kan främja muskeltillväxt och återhämtning efter träning. Glycin hjälper till att öka syntesen av kreatinfosfat, en energikälla som används av musklerna under högintensiv träning. Det har också visat sig minska nedbrytningen av muskelprotein och öka nivåerna av tillväxthormon i kroppen.

Dosering av glycin för muskelbyggande
Studier har visat att en dos på 3-5 gram glycin per dag kan förbättra muskeluppbyggnaden. Detta tillskott kan tas enskilt eller tillsammans med andra aminosyror och kosttillskott.

Forskning om glycin och muskelbyggande förmåga
En studie publicerad i Journal of the International Society of Sports Nutrition undersökte effekterna av glycin-tillskott på muskeluppbyggnad och återhämtning efter träning hos manliga styrketränande idrottare. Resultaten visade att glycin-tillskott ökade muskelvolymen och minskade muskelvärk efter träning. Andra studier har också visat på liknande resultat och stöder användningen av glycin som ett tillskott för att förbättra muskelbyggande processer.

Glycin och anti-aging

Glycin har visat sig ha anti-aging effekter genom att det spelar en viktig roll i kollagenproduktionen, vilket är viktigt för att bibehålla hudens elasticitet och fasthet. Dessutom fungerar glycin som en antioxidant som kan bekämpa fria radikaler och minska oxidativ stress, vilket är en viktig faktor i åldrande processer.

Studier har visat att glycin kan bidra till att minska utseendet av fina linjer och rynkor, och även förbättra hudens övergripande hälsa och utseende.

Dosering av glycin för ”anti-aging”, eller motverkande av ålderstecken, är inte helt fastställt, men vanligtvis används doser på mellan 3-5 gram per dag. Det är viktigt att notera att en sund livsstil med en hälsosam kost och motion också är viktiga faktorer för att bekämpa åldrande. Forskningen på glycin och dess anti-aging-effekter är fortfarande i sin linda, men resultaten från befintliga studier är lovande och pekar på glycin som en lovande anti-aging-terapi.

Risker och biverkningar med Glycin som tillskott

Glycin anses vara en säker aminosyra att konsumera, särskilt när det tas i de doser som rekommenderas för kosttillskott. Det är dock alltid viktigt att vara medveten om eventuella biverkningar och risker som kan vara förknippade med användningen av glycin. Potentiella biverkningar av glycin är vanligtvis milda och kan inkludera illamående, huvudvärk och magbesvär.

Personer med nedsatt njurfunktion bör undvika höga doser av glycin, eftersom det kan leda till ackumulering av aminosyran i kroppen. Glycin kan också interagera med andra mediciner och tillskott. Om du tar några läkemedel eller andra kosttillskott, är det viktigt att rådfråga din läkare innan du börjar ta glycin-tillskott för att undvika eventuella interaktioner.

Det är också viktigt att inte överdosera med glycin, eftersom det i sällsynta fall kan leda till allvarligare biverkningar, som till exempel muskelsvaghet, andningssvårigheter och trötthet. Därför bör du alltid följa den dosering som rekommenderas av tillverkaren eller din läkare.

Sammanfattning

Glycin är en viktig aminosyra som har flera viktiga funktioner i kroppen. Glycin är involverad i produktionen av kollagen, avgiftning och skyddande effekter på organen, och har även en viktig roll som en neurotransmittor. Glycin kan också ha positiva effekter på sömnkvaliteten, mental hälsa, muskelbyggnad och anti-aging.

Det finns inget rekommenderat dagligt intag av glycin, men de flesta som producerar Glycin rekommenderar doser på mellan 3-5 gram per dag för vuxna. Glycin är generellt säkert att använda, men vissa personer kan uppleva biverkningar såsom magbesvär och trötthet. Det finns även vissa risker för interaktioner med andra mediciner och tillskott, samt för överdosering.

I allmänhet kan glycin-tillskott vara fördelaktiga för personer som vill förbättra sömnkvaliteten, mental hälsa, muskelbyggnad eller anti-aging. Innan man påbörjar användning av glycin-tillskott bör man rådfråga en läkare eller annan kvalificerad hälsoexpert.

Slutligen så är det viktigt att komma ihåg att glycin INTE är en mirakelkur och inte kommer att fungera för alla. Glycin är en del av en sund livsstil som inkluderar en balanserad kost, regelbunden motion och tillräckligt med sömn.